Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Users Online Now
Guests Online 1
Members Online 0

Total Members: 2
Newest Member: edgar
Articles
All Articles

All Articles


Last Update June 15 2024

In de Arent: bij de inwijding van de Synagoge 1992

Ondrer grote belanstelling van ambassadeur, burgemeester, bisschop, rabbijnen, bestuurderen en vele andere genodigden werd op 20 september 1992 de Synagoge van Breda voor de tweede maal in zijn historie ingewijd. De plechtigheid vond plaats op 2 locaties. In het toenmalige etablissement de Arent kreeg ik de sleutel van de Synagoge overhandigd door de voorzitter van de Stichting herbouw Synagoge Breda Mevrouw Annie den Hamer. Ik sprak toen de volgende woorden.

raadslid/ afscheidsrede

IN 1974 nam ik afscheid van de gemeenteraad van Spijkenisse met het uitspreken van een rede. Aan het raadslidmaatschap en het afscheid werd in de kolommen van de plaatselijke krant "de Botlek" van 26 september 1974 aandacht besteed onder de kop "Heertje liet niet uit te wissen indruk achter". Hiermee werd afscheid genomen van het politiek bedrijf. De opgedane ervaringen kwamen o.a. van pas bij de latere activiteiten in de ondernemingsraad van Unilever Research (1976-1980) en het voorzitterschap van de Ned. Isr. Gem. Breda (1977-1994).

Overleving

In 1999 werd een bijdrage:overleving geschreven voor het herinneringsboek over de Paasberg onder redactie van Leo Feijten getiteld " Hakke-Wieke-Zole (ISBN 90-9012425-X). De Paasberg is een bijzondere Arnhemse wijk waar ik woonde van 1935-1942 en van 1946-1952.

Presentaties food microstructure

Een overzicht van presentaties in het gebied van voedingsmiddelen research in de periode van 1985-1998. De lezingen werden gehouden op jaarlijkse congressen over voedingsmiddelen- structuur, bij bezoeken aan Amerikaanse/ Canadese Universiteiten en laboratoria en op Europese congressen. Volledigheidshalve zijn ook opgenomen enkele bezoeken aan Universiteiten in de USA.

raadslid

Van 1970-1974 was ik lid van de gemeenteraad van Spijkenisse. De eerste jaren van die periode fungeerde ik als fractievoorzitter van de z.g. PPP fractie (een combinatie van P.v.d.A., P.S.P.en P.P.R.) Ik heb in die functie vele bijdragen mogen leveren tot het publieke debat. Onder andere zijn daar:
- de algemene beschouwingen - een pleitrede voor de stad en haar samenleving
- een beschouwing over het stadscentrum


Uit de algemene beschouwingen van 1971, getiteld "leefbaarheid en samenleving" citeer ik hier een aantal pagina's. Zij hebben in het kader van het huidige( het is nu 2009) debat niets van hun actualiteit verloren. Over het hierbij gebruikte ruime welvaarts begrip werd uitgebreid van gedachten gewisseld met broer Arnold.

Ga in blijdschap

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over het boek van Antonio Damasio en verscheen in Hakol 25, december 2003.

Mijn leven

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over het boek van Marcel Reich-Ranicki en verscheen in Hakol 23, september 2003.

De bijbel nu

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over het boek van Meir Shalev, de bijbel nu en verscheen in Hakol 17, september 2001.

Kaddisj

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over het boek van Leon Wieseltier, Kaddisj en verscheen in Hakol 15, december 2000.

bibliografie

Hieronder wordt vermeld de biliografie in de eerste fase van de wetenschappelijke loopbaan.

Het betreft hier i.h.b. artikelen, die een uitvloeisel zijn van de studie in de radiochemie (chemie van radioactieve elementen) aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam bij Prof. A.H.W. Aten. Deze periode werd afgesloten in 1966 toen een dienstverband werd aangegaan met het Unilever research laboratorium in Vlaardingen. Hierin zijn 2 perioden te onderscheiden: een 1e periode met radiochemische werkzaamheden. Artikelen uit deze periode zijn in deze bibliografie opgenomen.

Een 2e periode, waarin i.h.b. werd gewerkt aan microstuctureel onderzoek van producten en materialen, i.h.b. op het gebied van voedingsmiddelen. De bibliografie over deze periode is op deze website te vinden onder 'Foodmicrostucture' . Daarnaast werden een hondertal interne publicaties verzorgd.

Poeriem 5760 (2000)

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over Poeriem 5760 van Adon Katan, en verscheen in Hakol 12, voorjaar 2000.