Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Users Online Now
Guests Online 1
Members Online 0

Total Members: 2
Newest Member: edgar
Articles
All Articles

wetenschappelijk


wetenschappelijk

Last Update June 15 2024

Presentaties food microstructure

Een overzicht van presentaties in het gebied van voedingsmiddelen research in de periode van 1985-1998. De lezingen werden gehouden op jaarlijkse congressen over voedingsmiddelen- structuur, bij bezoeken aan Amerikaanse/ Canadese Universiteiten en laboratoria en op Europese congressen. Volledigheidshalve zijn ook opgenomen enkele bezoeken aan Universiteiten in de USA.

bibliografie

Hieronder wordt vermeld de biliografie in de eerste fase van de wetenschappelijke loopbaan.

Het betreft hier i.h.b. artikelen, die een uitvloeisel zijn van de studie in de radiochemie (chemie van radioactieve elementen) aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam bij Prof. A.H.W. Aten. Deze periode werd afgesloten in 1966 toen een dienstverband werd aangegaan met het Unilever research laboratorium in Vlaardingen. Hierin zijn 2 perioden te onderscheiden: een 1e periode met radiochemische werkzaamheden. Artikelen uit deze periode zijn in deze bibliografie opgenomen.

Een 2e periode, waarin i.h.b. werd gewerkt aan microstuctureel onderzoek van producten en materialen, i.h.b. op het gebied van voedingsmiddelen. De bibliografie over deze periode is op deze website te vinden onder 'Foodmicrostucture' . Daarnaast werden een hondertal interne publicaties verzorgd.