Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Users Online Now
Guests Online 1
Members Online 0

Total Members: 2
Newest Member: edgar
Articles
All Articles

redevoeringen


redevoeringen

Last Update June 15 2024

In de Arent: bij de inwijding van de Synagoge 1992

Ondrer grote belanstelling van ambassadeur, burgemeester, bisschop, rabbijnen, bestuurderen en vele andere genodigden werd op 20 september 1992 de Synagoge van Breda voor de tweede maal in zijn historie ingewijd. De plechtigheid vond plaats op 2 locaties. In het toenmalige etablissement de Arent kreeg ik de sleutel van de Synagoge overhandigd door de voorzitter van de Stichting herbouw Synagoge Breda Mevrouw Annie den Hamer. Ik sprak toen de volgende woorden.

raadslid/ afscheidsrede

IN 1974 nam ik afscheid van de gemeenteraad van Spijkenisse met het uitspreken van een rede. Aan het raadslidmaatschap en het afscheid werd in de kolommen van de plaatselijke krant "de Botlek" van 26 september 1974 aandacht besteed onder de kop "Heertje liet niet uit te wissen indruk achter". Hiermee werd afscheid genomen van het politiek bedrijf. De opgedane ervaringen kwamen o.a. van pas bij de latere activiteiten in de ondernemingsraad van Unilever Research (1976-1980) en het voorzitterschap van de Ned. Isr. Gem. Breda (1977-1994).

Overleving

In 1999 werd een bijdrage:overleving geschreven voor het herinneringsboek over de Paasberg onder redactie van Leo Feijten getiteld " Hakke-Wieke-Zole (ISBN 90-9012425-X). De Paasberg is een bijzondere Arnhemse wijk waar ik woonde van 1935-1942 en van 1946-1952.

raadslid

Van 1970-1974 was ik lid van de gemeenteraad van Spijkenisse. De eerste jaren van die periode fungeerde ik als fractievoorzitter van de z.g. PPP fractie (een combinatie van P.v.d.A., P.S.P.en P.P.R.) Ik heb in die functie vele bijdragen mogen leveren tot het publieke debat. Onder andere zijn daar:
- de algemene beschouwingen - een pleitrede voor de stad en haar samenleving
- een beschouwing over het stadscentrum


Uit de algemene beschouwingen van 1971, getiteld "leefbaarheid en samenleving" citeer ik hier een aantal pagina's. Zij hebben in het kader van het huidige( het is nu 2009) debat niets van hun actualiteit verloren. Over het hierbij gebruikte ruime welvaarts begrip werd uitgebreid van gedachten gewisseld met broer Arnold.

Kaddisj

Voor het periodiek, van de Joodse gemeente Breda, Hakol werden in het afgelopen decennium boekbesprekingen geschreven over boeken van Joodse auteurs of met een Joodse inhoud. Deze bespreking gaat over het boek van Leon Wieseltier, Kaddisj en verscheen in Hakol 15, december 2000.

Afscheidsrede van URL Vlaardingen

Op 2 oktober 1996 nam ik, na een 30-jarige loopbaan als senior scientist afscheid van het Unilever research laboratorium in Vlaardingen. In mijn toespraak bij dat afscheid deed ik een aantal uitspraken over de manier waarop vernieuwende research kan worden gedaan. Een van de uitspraken is: 'laten we de chaos omhelzen; dat is goed voor ons". Het deel van het verhaal dat daarop betrekking heeft volgt hieronder.

Jom Hasjoa herdenking 2004

Ieder jaar op Jom Hasjoa is er een herdenking van de slachtoffers van de nazi-terreur in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam. Ik werd naast de Israelische ambassadeur en de Burgemeester van Amsterdam uitgenodigd om een korte toespraak te houden als vertegenwoordiger van de generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt. Vol emotie heb ik op 18 april 2004 onderstaande woorden gesproken.

Afscheidsspeech voor Leon Delvenne

Leo Delvenne was een studievriend die mij heeft geholpen met de experimenten in het kader van mijn proefschrift getiteld "fast neutron activation detectors". Samen met zijn toenmalige vrouw Priscilla werden zij vrienden voor het leven. Leon overleed op 25 oktober 2003. Bij zijn crematie op 31 oktober 2003 sprak ik bijgaande rede uit.